Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

przychodnie.plPrzychodnie

,  chirurg

sobota 08.08.2020

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek
ul. Tykocińska 34 03-545 Warszawa

godziny pracy placówki
Godziny pracy placówki :

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek
Nasze Przychodnie:Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek utworzony został na mocy Uchwały Nr XXII/444/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 8.09.2011r i powstał w wyniku połączenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Bródno i Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Warszawa-Targówek.

Podstawowym kierunkiem działania Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom z terenu Targówka, m. st. Warszawy oraz całego kraju w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistyki ambulatoryjnej, rehabilitacji leczniczej, stomatologii, diagnostyki medycznej, opieki dlugoterminowej, transportu sanitarnego, promocji zdrowia, medycyny szkolnej, medycyny pracy.
Kompleks Basenów Rehabilitacyjnych “Muszelka” jest jednym z najnowocześniejszych obiektów o charakterze sportowo-rekreacyjnym w Warszawie. Obiekt mieści się przy ul. Balkonowej 2 i stanowi jednostkę organizacyjną Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek. Na wszystkich spragnionych ruchu i relaksu czekają:

Basen sportowy – to 6 torów o szerokości 2 m oraz dodatkowy 7 tor (o szerokości 3 m i głębokości 0,9 m) z pochylnią ułatwiający wejście do wody osobom niepełnosprawnym oraz wszystkim
z problemami komunikacyjnymi. Dodatkowo zamontowano windę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz inne elementy niezbędne do utrzymania charakteru basenu sportowego. Temperatura wody regulowana jest elektronicznie i wynosi 28°C dla pływania rekreacyjnego i nauki pływania oraz 26 – 27°C w czasie zawodów sportowych.

Basen rehabilitacyjny o długości 25m i powierzchni około 100 m2 i głębokości 1,2 – 0,6 m. Wyposażony jest w specjalistyczne urządzenia do prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych
i rewitalizacyjnych (masaże karku, ława masująca, gejzer wodny). Temperatura wody jest regulowana automatycznie i wynosi 32°C.

Jacuzzi - 8-osobowa wanna z hydromasażem gdzie realizowane są zabiegi kąpieli perełkowych. Temperatura wody regulowana jest automatycznie i wynosi 35°C.

Sauny - do Państwa dyspozycji są dwa rodzaje saun: parowa i fińska. Korzystać mogą z nich wszystkie osoby przebywające na basenie bez ponoszenia dodatkowych opłat. Sauna włączana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 – 22.00, a w weekendy w godzinach 8.00 – 22.00.

Zaawansowane technologie

Jakość wody jest jednym z najważniejszych elementów eksploatacji pływalni. System uzdatniania wody wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne oparte na działaniu promieni ultrafioletowych, ozonu, oraz podchlorynu. Dzięki tym zabezpieczeniom, oferujemy Państwu wodę
o najwyższych standardach czystości wśród warszawskich pływalni publicznych.

Zdrowie, przede wszystkim….

Z uwagi na swój charakter na pływalni świadczone są usługi rehabilitacyjne dla dzieci
i młodzieży, a także zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla uczniów z terenu Dzielnicy Targówek.
Basen ma również bogatą ofertę zajęć dodatkowych, np. zajęcia ogólnorozwojowe dla niemowlaków, aerobic i gimnastyka w wodzie (także dla kobiet w ciąży) oraz pięć razy w tygodniu nauka i doskonalenie pływania dla wszystkich grup wiekowych.
SZKOŁA RODZENIA - program edukacji przedporodowej

GDZIE??
Przychodnia Rejonowo Specjalistyczna
ul. Łojewska 6
Kompleks Basenów Rehabilitacyjnych "Muszelka"
ul. Balkonowa 4

KIEDY??
poniedziałek, wtorek, środa czwartek
16:30-20:30
KBR "Muszelka" ul. Balkonowa 4
czwartek 18:00 - 19:30
Masz pytania - ZADZWOŃ!!
tel. 22 811 42 91 wew. 224 lub 503 72 70 82


Czym zajmujemy się w Szkole Rodzenia:

-przygotowaniem kobiet w ciąży do porodu naturalnego oraz pełnienia nowej roli związanej z pojawieniem się dziecka
-przekazywaniem wiedzy dotyczącej rozwoju płodu, przebiegu ciąży, porodu, połogu oraz podstawowych problemów związanych z opieką nad noworodkiem
-promocją zachowań sprzyjających zdrowiu matki, dziecka i rodziny
-informowaniem o dostępnych formach opieki medycznej w trakcie ciąży
-wsparciem psychicznym i stymulacją do prozdrowotnych zachowań
-informowaniem o dostępnych formach prawnej i finansowej pomocy matce, dziecku i rodzinie oraz podstawowych normach prawa rodzinnego i opiekuńczego


Dla kogo przeznaczony jest program:

Dla kobiet na przełomie drugiego i trzeciego trymestru ciąży:

-zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Warszawy
-przebywających w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, lub innej placówce opiekuńczej na terenie m.st. Warszawy


Program naszej szkoły obejmuje problemy dotyczące ciąży, porodu i połogu


-Promowane są zachowania sprzyjające zdrowiu matki, dziecka i rodziny
-Przyszła mama może w czasie kilkunastu godzin zajęć uzupełnić wiedzę o metodach radzenia sobie z dolegliwościami ciążowymi, o tym jak znosić ból towarzyszący skurczom macicy i w jaki sposób najlepiej współpracować z położną w czasie porodu
-Zajęcia i ćwiczenia warsztatowe mają na celu zapoznanie przyszłej mamy z technikami relaksacyjnymi i oddechowymi przydatnymi w czasie porodu
-Uczestniczka zajęć pozna także ćwiczenia gimnastyczne, tak przygotowane, aby nie zaszkodziły przyszłej mamie i jej dziecku, a zapewniły sprawność fizyczną i komfort życia
-Dużo uwagi poświęca się także problemom psychologicznym i emocjonalnym w ciąży i po urodzeniu dziecka.rszawy

!!! Program jest nieodpłatny, finansowany ze środków Miasta st.Warszawy
Balkonowa 4
Rehabilitacja dla dzieci i młodzieży:
Ćwiczenia metodą neurorozwojową
Opieka psychologa
Opieka logopedy
Opieka neurologopedy
Terapie zajęciowe
Masaż
Hydroterapia
Fizykoterapia

Łojewska 6
Dla dorosłych:
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Alergologia
Chirurgia
Ginekologia i Położnictwo
Kardiologia
Otolaryngologia
Reumatologia
Rehabilitacja
Stomatologia
Dla dzieci:
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Alergologia
Ortodoncja
Stomatologia

Poborzńska 6
Dla dorosłych:
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Gastroenterologia
Geriatria
Leczenie jaskry
Okulistyka
Ortopedia
Stomatologia
Protetyka
Dla dzieci:
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Dermatologia
Kardiologia
Neurologia
Okulistyka
Otolaryngologia
Wady postawy
Poradnia Preluksacyjna

Rembielińska 8
Dla dorosłych:
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Chirurgia
Dermatologia
Endokrynologia
Ginekologia i położnictwo
Leczenie bólu
Medycyna Pracy
Neurologia
Urologia
Zdrowie psychiczne
Stomatologia
Chirurgia Stomatologiczna
Dla dzieci:
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Pulmonologia

Remiszewska 14
Dla dorosłych:
Rehabilitacja
Dermatologia
Endokrynologia
Ginekologia i Położnictwo
Neurologia
Urologia

Tykocińska 34
Dla dorosłych:
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Stomatologia
Dla dzieci:
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Stomatologia

PORADNIA MEDYCYNY PRACY

ul. Rembielińska 8, tel. 22 51 91 333
od poniedziałku do piątku 8.00 – 18.00


OFERUJEMY:

kompleksową ofertę
pełną diagnostykę
wykwalifikowanych lekarzy
konkurencyjne ceny i jakość wykonywanych świadczeń
rabaty dla firm, które podpisały z nami umowę
dogodną lokalizację


ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:

-badania profilaktyczne
*badanie wstępne
*badanie okresowe
*badanie kontrolne
-badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych z wpisem do książeczki zdrowia
-badanie osób ubiegających się o prawo jazdy (wszystkie kategorie) oraz badania osób wykonujących zawód kierowcy - posiadamy doskonale wyposażoną pracownie psychotechniczną
-badanie osoby zawodowo narażonej na działanie promieniowania jonizującego
-badania wysokościowe
-badania diagnostyczne
-konsultacje specjalistyczne
-wizytacje zakładu (na Państwa życzenie)


KORZYŚCI Z PODPISANIA UMOWY Z NASZĄ PLACÓWKĄ:

Fakturę wystawiamy gdy usługa jest faktyczne wykonana. To pracodawca zleca badanie, w pełni kontrolując koszty prowadzimy ewidencję osób skierowanych przez Państwa, informujemy Państwa o zbliżających się terminach kolejnych badań, wykonujemy badania kontrolne po 30 dniach zwolnienia lekarskiego (na życzenie) przygotowujemy kalkulację kosztów związanych z umową opracowujemy szczegółową specyfikację badań na danym stanowisku udzielamy porad w zakresie organizacji pracy ergonomii, fizjologii i psychologii współdziałamy w rozpoznaniu i ocenie czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie


NASI LEKARZE:

Lidia Dziechciarz - specjalista medycyny pracy
Ludwika Matejko - specjalista medycyny pracy
Zofia Mikolejt - Jaworska - lekarz medycyny pracy
Przychodnia Balkonowa 4Przychodnia Łojewska 6Przychodnia Poborzańska 6Przychodnia Rembielińska 8Przychodnia Remiszewska 14Przychodnia Tykocińska 34

Telewolt Sp. z o.o.przychodnie.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel. 601 410 411
e-mail: redakcja@przychodnie.pl